• اهمیت دوربین مدار بسته
  دوربین مدار بسته

ثبت شکایات و انتقادات

وارد کردن شماره سریال محصول و یا شکایت و انتقاد


        
 • توضیح مهم *

  برچسب گارانتی روی محصول و جعبه سالم و مطابق هم باشد
  نوع محصول خریداری شده جهت اعمال گارانتی
 • در وارد کردن اعداد نهایت دقت را بکار ببرید
 • توضیح مهم *

  نگهداری جعبه محصولات جهت امور گارانتی الزامی میباشد
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

نحوه نصب دوربین مدار بسته